Røros bergstad og Circumferensen: Verdensarv, reisemål og lokalsamfunn

Sammen med Destinasjon Røros inviterer Verdensarvsenteret til foredrag og dialog om verdensarven som reisemål og lokalsamfunn. Hvordan greier vi å videreutvikle både bergstaden og Circumferensen som et bærekraftig reisemål, samtidig som vi bevarer kvalitetene som har gjort regionen til UNESCO verdensarv og bergstaden til ett av Norges sterkeste merkenavn for tradisjon og kvalitet?

Hovedinnleder Fergus Maclaren

Fergus Maclaren er president i ICOMOS internasjonale komité for kulturturisme, og har i mange år arbeidet internasjonalt med utvikling av bærekraftig turisme, utvikling av lokalsamfunn og vern av kulturminner.

Dette er egentlig et medlemsmøte i Destinasjon Røros og for politikere/administrasjon i verdensarvkommunene, men vi har plass til flere deltakere - ta turen til Smelthytta fredag 22. mars kl 12.30 for å få et internasjonalt blikk på problemstillingen med etterfølgende samtale om veien videre for Røros bergstad og Circumferensen.

Program:

12.30     Velkomst og introduksjon
12.45     Fergus Maclaren deler av sine erfaringer med utvikling av bærekraftig turisme innenfor rammene av kulturarv og levedyktige lokalsamfunn
13.50     Per Øyvind Riise om verdensarvsenteret og turismen i verdensarven
14.10     Tove Martens om arbeidet med destinasjonsutvikling i Destinasjon Røros
14.30     Felles diskusjon om videre utvikling

Røros bergstad og Circumferensen: Verdensarv, reisemål og lokalsamfunn

Sammen med Destinasjon Røros inviterer Verdensarvsenteret til foredrag og dialog om verdensarven som reisemål og lokalsamfunn.


Tid og sted
Rørosmuseet Smelthytta22. mars 2019 kl. 12.30 – 15.00