<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Bakteppet for samelandsmøtet i 1917

Dette er en artikkel trykt i Vaerien Almetjh/Fjell-Folk i 2017, skrevet av Anne Severinsen.

  • Daniel Mortenson portrettmaleri (Foto/Photo)
    1/1
    Foto av Ludvig Eggens maleri av Daniel Mortenson: Rørosmuseets arkiv Ludvig Eggen

Kunnskap om historien er til enhver tid relevant. I dag trekker vi fram Anne Severinsens artikkel "Bakteppet for samelandsmøtet i 1917" i Vaerien Almetjh/Fjell-Folk 2017. Denne artikkelen om samisk historie i rørostraktene er høyst aktuell!