Hopp til hovedinnhold

Vaerien Almetjh/Fjell-Folk 2017

I 2017 har Rørosmuseet valgt å utgi årboka Fjell-Folk/Vaerien Almetjh som temanummer i anledning jubileumsåret Tråante 2017.


I februar 1917 holdt det samiske folk sitt første landsdekkende politiske møte som omhandlet samiske interesser. Landsmøtet i Trondheim i 1917 var et resultat av en grasrotbevegelse i det sørsamiske området, og kjente personer i det rørossamiske miljøet sto sentralt i det som hendte.
Rørosmuseet, som har et faglig ansvar for rørossamisk historie, markerer jubileet med å utgi årboka som temanummer. Årboka er altså i sin helhet viet sørsamisk historie og kulturarv.

Artiklene i årets utgave av Fjell-Folk/Vaerien Almetjh har som vanlig et stort tematisk spenn. I jubileumsåret dreier det seg naturlig nok om organisasjonshistorie og politikk. Helge Salvesen og Anne Severinsen gir oss et grundig innblikk i bakgrunnen for landsmøtet, både i den nasjonale politikken og i det samiske samfunnet. Årboka byr også på et portrett av Daniel Mortensen, skrevet av Marie Kristine Lorentzen, og Vanja Torkelsson har kommentert et utvalgt portretter fra Iver Olsens fotosamling. Sverre Fjellheim skriver om kulturminner i sørsamiske kulturlandskap, mens Leif Pareli fra Norsk Folkemuseum forteller om museets gjenstander fra rørossamisk område. Marit Fjellheim ved Aajege har skrevet om det rike sørsamiske språket eksemplifisert med begreper om ski og snø. 

Gjennom flere prosjekter har Rørosmuseet gjort arkivfunn om sørsamisk historie, og Erik Roll og Toril Ormhaug ved Rørosmuseet har skrevet hver sin artikkel om dette arbeidet. Tidligere verdensarvkoordinator Erlend Gjelsvik tar for seg mangelen på samisk historie i verdensarvverdiene. Årboka avsluttes med noen glimt fra reindrifta i dag, levert av fotografene Ingo Danielsen og Julia Fjellheim.

Det er viktig for ethvert folk å ha tilgang til tekster om sin egen historie på sitt eget språk. Rørosmuseet ønsker også å bidra til å styrke sørsamisk, som står på Unescos liste over truede minoritetsspråk. Alle artiklene er derfor gjengitt både på sørsamisk og norsk. Oversetter Ellen Bull Jonassen har gjort en stor jobb med å oversette alle artiklene. Marit Fjellheim og Vanja Torkelsson har selv stått for begge språkversjonene i sine artikler.
Den tospråklige utgaven er gjort mulig med økonomisk støtte fra Sametinget og SørTrøndelag fylkeskommune.
Med Vaerien Almetjh/Fjell-Folk 2017 bidrar Rørosmuseet nok en gang med viktig kunnskap om vår felles historie.
 

Fjell-Folk med mye nytt lokalhistorisk stoff får du kjøpt på Amneus Boghandel og museumsbutikken i Smelthytta!

Artikler fra Fjell-Folk 2017

Her kan du lese utdrag av Vaerien Almetjh/Fjell-Folk fra 2017.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1