Hopp til hovedinnhold

Datni

Kunstneren Matti Aikio har valgt ut gjenstander fra Västernorrlands museums samlinger og skapt nye kunstverk av tinntrådsbroderte gjenstander. Datni er en personlig, politisk og poetisk refleksjon over den samiske kulturarven.

  • 1/1
    Her ser vi en gjenstand fra utstillingen Datni. Matti Aikio

Om utstillingen

Vinteren 2022 arbeidet kunstneren Matti Aikio med historiske gjenstander fra Västernorrlands museums samlinger og laget et nytt videoverk for denne utstillingen. Tittelen betyr tinn på nordsamisk og fokuserer på tekstiler med tinntrådbroderi, et håndverk unikt for samene.

Datni er en personlig, politisk og poetisk refleksjon over den samiske kulturarven. Gjennom dialogen mellom museumsgjenstander og samtidskunst får vi et innblikk i tradisjonshåndverket tinntrådbroderi, hvor kunstneren utforsker et landskap av tinn, senetråd, ull og skinn. Det suggestive lydbildet til Dohkkáhehkke er skapt av komponist og vokalist Katarina Barruk.

  • 1/1
    Her ser vi en gjenstand fra utstillingen Datni. Matti Aikio

Matti Aikio

Matti Aikio (f. 1980, Saepmie/Finland) er kunstner med bakgrunn fra reindrift. Hans kunstneriske praksis undersøker forholdet mellom urfolk, natur og verdiene i det vestlige samfunnet. Sentrale og tilbakevendende temaer er de nordiske nasjonalstatenes utnyttende tilnærming til samisk kultur, kulturell appropriasjon og samenes rett til selvbestemmelse.

Utstillingen er kuratert og innlånt fra Västernorrlands Museum. 

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1