Hopp til hovedinnhold

Ellisif Wessel- liv og virke i grenseland

Utstillingen «Ellisif Wessel-liv og virke i grenseland» er produsert av Varanger museum, med bruk av fotografisk materiale fra avdeling Grenselandmuseets billedsamling. Bildene er hentet fra fotoalbum Wessel lagde til familie og venner, som sammen med tekst om Wessels liv og virke, gir et innblikk i Sør-Varangers historie ved overgangen til det 20. århundre. Fotosamlingen etter Wessel er en nasjonal skatt med stor kulturhistorisk verdi ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark fra tiden før 2.verdenskrig.

  • Her ser vi et svart-hvitt bilde av en kvinne i mørk kjole som  holder et reinsdyr. Vi ser reisverk i bakgrunnen.
    1/1
    Utstillingen «Ellisif Wessel-liv og virke i grenseland» vises på Rørosmuseet fra 17. september 2023. Varanger Museum

Om vandreutstillingen

Utstillingen ble i utgangspunktet laget som jubileumsutstilling i Kirkenes sentrum sommeren 2016. Da var det 150 år siden fotografen og aktivisten Ellisif Wessel ble født. Fotografiene etter Ellisif er en nasjonal skatt som formidler det flerkulturelle samfunnet i Norges nordøstligste hjørne. Varanger museum ønsker å tilby resten av landet å ta del i denne viktige historien med en vandreversjon. Utstillingen skal også turnere i grenseområdet, den har tidligere vært vist både i Murmansk og Nikel.

Ellisif Wessel

Ellisif Wessel (1866-1949) var overklassejenta fra Gausdal som gjorde seg bemerket i Norge gjennom sitt fotografiapparat, sin litterære penn og store engasjement for arbeiderklassen og svakerestilte. Hun bodde i Kirkenes nesten hele sitt voksne liv. På Grenselandmuseet i Kirkenes finnes det en stor fotosamling etter henne. Wesselsamlingen er et unikt dokumentasjonsmateriale fra overgangen til det 20. århundre i grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland. Et tilbakeblikk på forholdene den gang vil bidra med et viktig perspektiv til dagens utvikling av Norges grenseforhold til Russland.

Fotosamlingen

Ellisif Wessels bilder finnes i flere museumssamlinger landet rundt; den største samlingen befinner seg ved Grenselandmuseet i Kirkenes. Fotografiene er en unik dokumentasjon av mennesker, folkegrupper, bygninger, natur og kulturlandskap i områdets multikulturelle samfunn fra 1890-1915. Wessels fotografier dokumenterte også overgangen fra et lokalsamfunn preget av tradisjonell selvberging til fremvekst av en industriby. Den kulturhistoriske verdien av samlingen er stor ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark etter systematisk bombing og nedbrenning av fylket under 2.verdenskrig.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1