<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />
Lappeleir (Foto/Photo)

Voices from the south

- Røros Sámi society and a new age

Landsmøtet i Trondheim 1917 (Foto/Photo)

The national congress in Trondheim in 1917

Daniel Mortenson (Foto/Photo)

Daniel Mortenson

Reindriftsloven (Foto/Photo)

A Reindeer Herding Act – for whom?

Ryöjnesjæjja krievvine Saanti Sïjtesne. / Reingjeter med flokken i Essand reinbeitedistrikt, i dag Saanti Sijte. (Foto/Photo)

Reindeer herding under pressure

Skallemåling (Foto/Photo)

The power of science

Marit og Morten Kant (Foto/Photo)

Courtcases

Høstboplass Hävlingen (Foto/Photo)

From nomadism to permanent settlements

Havika (Foto/Photo)

The question of schooling

”Fyrstikkhus af Rensdyrhorn med Messinglaag; paa bagsiden er indridset et Rendyr, paa Forsiden en hjertelignende Figur med Krone over. Forarbeidet af Lappen Paal Jonssön, der er bosat paa Haugen ved Aursunden.”   /   Stuhtjetje Etnografisk museumen registreradimmieprotokolleste. Yngvar Nielsen såaragåetiem sïjse tjöönghki sov feelemisnie Trööndelagesne 1889.   /   Utdrag fra Etnografisk museums registreringsprotokoll. Fyrstikkhuset ble samlet inn av Yngvar Nielsen under hans reise i Trøndelag i 1889. (Foto/Photo)

Museum and politics

Skaahpa Rørosmuseen våarhkoste   /   Osteform fra Rørosmuseets samling (Foto/Photo)

The objects in the exhibition

Vuelege: Daniel Mortenson Tolgen sïjtese juhti 1900, daan biejjien Svahken sïjte Elgåesne. Aarebi lij bovtsigujmie gïehtelamme dovne Sveerjesne jïh Nöörjesne. / Daniel Mortenson flyttet i 1900 til Tolgen distrikt, i dag Svahken sijte i Elgå. Han hadde tidligere drevet med rein både i Sverige og Norge. (Foto/Photo)

Listen to the texts in sami