<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Fagskoletilbud i Bygningsvern

Fagskoletilbud fra Fagskolen Innlandet i samarbeid med Røros Ressurs og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

  • Fagskolestudium Bygningsvern (Foto/Photo)
  • Jostein Utstumo (Foto/Photo)

"Dagens beste videreutdanningstilbud for praktiserende håndverkere som gjør arbeid på eldre bebyggelse." 

Jostein Utstumo, Tidligere fagskolestudent, tømrer og bygg-ingeniør. Nå bachelorstudent på «Tradisjonelt bygghåndverk» ved NTNU og ledende bygningsvernhandverker ved Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.

Har du interesse av eller jobber du på vernede eller fredede bygg, både i og utenfor vernesoner, så kan dette studiet være noe for deg.

Har du fagbrev innen tømrer, snekker, murer, maler, blikkenslager eller minimum 5 års relevant praksis, oppfyller du opptakskravene.

Studiet gjennomføres på deltid over ett år, samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres 11 helgesamlinger fordelt på fagmiljøer på Røros, i Valdres, i Telemark og på Gjøvik.

Fristen for å søke studiet «Bygningsvern» er 15 april. 

Les mer på Fagskolens Innlandets nettsider http://fagskolen-innlandet.no/bygningsvern

Se også studiets facebookside!