Hopp til hovedinnhold

Kurs og utdanning

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret bidrar til økt kompetanse innenfor bygningsvern og arrangerer kurs, seminarer og fagskoletilbud.

Tilbudene retter seg mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskap om antikvariske handverksteknikker. Vi stiller også som kursholdere for andre som ønsker å arrangere kurs.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1