Hopp til hovedinnhold

Geologien i rørostraktene

I museumsbygget på Olavsgruva vises utstillinga "Geologien i rørostraktene". Den består av kart over berggrunnen i Norge og i rørosområdet, i tillegg til steinprøver fra ulike gruver i området.

Utstillinga gir eksempler på bergartene og malmene som har vært grunnlaget for over 300 års gruvedrift på Røros. Disse ble dannet under langvarige geologiske prosesser og store kontinentbevegelser for omkring 400-1000 millioner år siden. I Storwartz-området, med gruvene Nyberget som var i drift fra 1650, Gamle Solskinn fra 1673 og Olavsgruva fra 1936, er det til sammen drevet ut ca. 1 280 000 tonn kobbermalm. Med et areal på 150 dekar og en råmalmproduksjon på ca. 1 131 000 tonn er Olavsgruva den største.

  • Rob Veldhuis
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1