Hopp til hovedinnhold

Gruvedrift i Circumferensen

Hovedutstillingen i museumsbygget på Olavsgruva forteller om gruvedrift i ulike perioder og gruvearbeidernes arbeidsforhold og levekår.

Utstillingen gir et innblikk i Røros-gruvenes utstrekning og de viktigste gruvene i rørosområdet, samt organisering av Røros Kobberverks drift. Som utstillingen viser, krevde bergverksdrifta innsikt i fag som mekanikk, metallurgi, kjemi, geologi og byggekunst. Også sosiale forhold, som arbeidsforhold, arbeidstid og betaling, barnearbeid og kampen for organisasjonsrett og bedre kår belyses.

I museumsbygget finner du også utstillingen "Geologien i rørostraktene". De  to utstillingene gir en fin innledning til besøket i Olavsgruva og til turer i Storwartz-feltet. Inngang til utstillingene i museumsbygget er gratis.


  • Rob Veldhuis
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1