<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Gruvedrift i Circumferensen

Hovedutstillingen i museumsbygget på Olavsgruva forteller om gruvedrift i ulike perioder og gruvearbeidernes arbeidsforhold og levekår.

Utstillingen gir et innblikk i Røros-gruvenes utstrekning og de viktigste gruvene i rørosområdet, samt organisering av Røros Kobberverks drift. Som utstillingen viser, krevde bergverksdrifta innsikt i fag som mekanikk, metallurgi, kjemi, geologi og byggekunst. Også sosiale forhold, som arbeidsforhold, arbeidstid og betaling, barnearbeid og kampen for organisasjonsrett og bedre kår belyses.

I museumsbygget finner du også utstillingen "Geologien i rørostraktene". De  to utstillingene gir en fin innledning til besøket i Olavsgruva og til turer i Storwartz-feltet. Inngang til utstillingene i museumsbygget er gratis.


  • Museumsbygget Olavsgruva (Foto/Photo)
    Rob Veldhuis