Hopp til hovedinnhold

Hvem eier historien?

Rørosmuseet viser gjennom utstillinga Hvem eier historien? unike sør-samiske gjenstander. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet.

  • 1/1
    Fra utstillinga "Hvem eier historien?" Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Nyere forskningsmetoder med DNA-analyser og 14C-datering av arkeologiske funn gir oss stadig ny, spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen av de ferskeste resultatene fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet som er knyttet til sørsamiske områder. Utøvelse av kontroll over meningsbærende objekter og over tolkningen av disse kan være en viktig maktfaktor i samfunnet.

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Materialet indikerer at det har vært en samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtiden. Vi har fått låne ett av ildstedene og presenterer forskningen omkring dette.

  • 1/1
    En runebomme fra utstillinga "Hvem eier historien?" Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Trommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men mange av dem ble dessverre beslaglagt og sendt til København etter at den dansk-norske kongen opprettet misjonskollegiet i 1714. Mange ble ødelagt da Waisenhuset i København brant i 1728.

Velkommen til samisk utstilling på Rørosmuseet Smelthytta i samarbeid med Saemien Sijte, NTNU Vitenskapsmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.

Utstillingen har tekster på sør-samisk, norsk og engelsk.

Utstillingen var en del av programmet for Tråante 2017.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1