Hopp til hovedinnhold

Utstilling: I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

I møtet med andre mennesker danner vi oss raskt et bilde av hvem de er. Hvordan formes dette bildet? Dersom du ikke kjenner vedkommendes historie, ser du da et individ eller en stereotypi?

Utstillingen I ditt bilde – Jïjtjedh guvvesne -  nærmer seg disse spørsmålene ved å tematisere fremstillinger av samer i fotografi og tekst. Samiske portretter fra samlingen etter fotograf Lars Ingulfsvand (1885-1913) møter sitater om samisk identitet fra antikken og frem til vår tid. Tekstene er hentet fra et rikt utvalg av bøker, aviser og sosiale medier.

 Slik utfordres den besøkende til å reflektere over sitt syn på det samiske samfunnet, sine møter med andre og ikke minst spørsmålet: hvordan fremstår du selv i andres øyne?

Utstillingen ble til i forbindelse med Tråante2017 og er et samarbeid mellom Saemien Sijte, Levanger Fotomuseum og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Rørosmuseet Smelthytta 20. september - 31. desember

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1