<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kobberverket

Den faste bergverksutstillinga "Kobberverket" i Smelthytta viser eksempler på hvordan gruvedrift og smelting foregikk på Røros på 17- og 1800-tallet.

  • Modell Stangfelt (Foto/Photo)
    Rob Veldhuis

Bergverksutstillinga ved Rørosmuseet forteller om drifta ved Røros Kobberverk, med hovedvekt på perioden fra 1650 til slutten av 1800-tallet. Utstillinga gir en kortfattet framstilling av hovedtrekkene i Røros Kobberverks historie og en oversikt over kobberproduksjonen ved verket. Den viser også verkets organisering, materialbruk og økonomi. 

Arbeidsprosesser fra gruver og smeltehytter blir presentert med bevegelige modeller i målestokk 1:10. Modellene formidler bergverkshistorien på en glimrende måte. I tillegg til at modellene er fascinerende i seg selv, gjør de historien konkret og forståelig - for både barn og voksne.