Hopp til hovedinnhold

Utstilling: Kunnskap om et kulturminne

Vi byr på et gjensyn med utstillinga "Kunnskap om et kulturminne", som ble vist i Smelthytta i 2009. Utstillinga viser et bredt utvalg av Sverre Ødegaards tegninger.

Tegningskatten

I Rørosmuseets arkiv og i privat eie finnes det en stor samling med tegninger utført av Sverre Ødegaard. De handler i vid forstand om kulturminnet Røros, og samlet representerer de en uvurderlig kunnskapsmengde. Det dreier seg om en grunnleggende forståelse av kulturminnene knyttet til bergstaden. Som eksempel på arbeider som blir vist i utstillinga, kan vi nevne den store rekonstruksjonstegninga av bergstaden rundt 1850, og tegninger av gårds- og seteranlegg.  Han tegnet staden i terrengsnitt og i ulike perspektiv, han tegnet bygningsdetaljer og bygningsprinsipper og laget vakre, detaljrike kulturhistoriske framstillinger. Også tekstene i utstillinga er for en stor del Sverre Ødegaards egne, hentet fra ulike publikasjoner og notater. 

Til utstillinga er det også laget en katalog som inneholder flere av de utstilte tegningene, omtaler Sverre Ødegaard og dessuten hans artikkel ”Det var ein gong ein bergstad”.

Rørosmuseet Smelthytta juni - november 2019

Kunnskap og formidling

Sverre Ødegaard (1947–2002) la ned et stort arbeid med å dokumentere kulturminnene som nå utgjør verdensarven Røros, og han så på det å holde kunnskapen om kulturminnet levende som en viktig del av vernearbeidet. I 1988 skrev han i årboka Fjell-Folk at ”I det meir daglege vil kunnskapen om nærmiljøet vårt vera det beste middel til å berge verdiane inn i framtida.”

I over 40 år arbeidet Sverre Ødegaard for Rørosmuseet og for kulturminnene på Røros. Han var opptatt med dokumentasjon, kildegransking, registrering av hus og gjenstander, antikvarisk bygningsvern, skriving og tegning.  Det største verket hans er nok modellutstillingene i museet på Malmplassen.

Sverre Ødegaards solide kunnskaper om Røros, kombinert med hans rike kunstneriske evner, gjorde han til en uvanlig formidler. Det er med rette sagt at han var ”kunstner i bergstadens historie”. Han ble tildelt mange priser og stor anerkjennelse for arbeidet sitt.

Mange anerkjente også Sverre Ødegaards viktige rolle som bergstadens gode beskytter, alltid parat til å forsvare kulturminneverdiene.

Produksjon

Utstillinga KUNNSKAP OM ET KULTURMINNE er laget av Rørosmuseet i samarbeid med Ingeborg Anna Ødegaard, som driver foretaket RørosVy, og Kasper Ødegaard. 

Formgivning og produksjon er utført av Huus og Heim Arkitektur ved rørosingen Aslak Haanshuus. Skanning av tegninger er i hovedsak utført av Trondheim Repro. Oversettelse til engelsk er ved Mary Barthelemy.

  • 1/1
    Sverre A. Ødegaard