<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs

Rørosmuseet holder ulike kurs gjennom året, både kurs for fagarbeidere og kurs som er åpne for alle.