Hopp til hovedinnhold

Læringsarena Tradisjonelt bygghåndverk Bachelor NTNU

NTNU startet fra høsten 2015 opp en ny bachelorutdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studiet er 4-årig og samlingsbasert, og for de som velger tradisjonelt bygghåndverk inkluderer det bruk av læringsarenaer rundt om i landet i perioder.

Bygghandverksfaga har behov for spesialiserte handverkere som kan drive handverksfaglig utvikling og som kan bidra i undervisning. Kunnskap om tradisjonelle konstruksjoner, materialer og arbeidsmåter er viktig for å best mulig kunne ta vare på den eksisterende bygningsmassen og sikre kvalitet i utvikling av bygningsvernet. Første år av studiet har tema laftekonstruksjoner, år to reiste konstruksjoner, år tre snekkering og det fjerde året er viet bacheloroppgave med sjølvalgt tema.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret er en av NTNUs læringsarenaer, og vi har to studenter med arbeidssted hos oss i perioder.