Hopp til hovedinnhold

Lokale kurs og arbeidsseminar

Bygningsvernsenteret ønsker å dele kunnskap og erfaringer med flest mulig. Dette gjøres gjennom ulike former for kurs, arbeidsseminar og foredrag.

Gjenvinne tapt kunnskap

Vi har erkjent at å arbeide med tradisjonelt handverk og bygningsvern i stor grad handler om å gjenvinne tapt kunnskap. Et viktig element i denne leteprosessen er å samle tradisjonsbærere og erfarne handverkere til arbeidsseminarer.

Målgruppen for våre arrangement spenner vidt, fra handverkere, forvaltere og forskere, til faglærere og huseiere.

Jon Godal forklarer

Kurs

Kursene organiseres oftest som samlinger med forelesninger og praktiske øvelser innen tema som:

 • Dokumentasjon og oppmåling
 • Bygningsarkeologi og tolking av verkstøyspor
 • Tradisjonell materialkunnskap
 • Natursteinsmuring med og uten leire
 • Lafting
 • Bindingsverkskonstruksjoner
 • Takkonstruksjoner
 • Tekking med torv og never, spon, skifer mfl.
 • Høvling, kledning, paneler og listverk
 • Førindustriell vindus- og dørproduksjon
 • Istandsetting av dører og vinduer
 • Tradisjonelle metoder for overflatebehandling, eksteriør og interiør
 • Dekorative malingsteknikker
 • Smiing

De fleste kursene utvikles i nært samarbeid med våre kolleger i Uthusprosjektet. Vi bidrar også med organisering og kursholdere på oppdrag for andre.

Bygningsvernsenteret har god kjennskap til og samarbeid med andre kompetente handverks- og forskningsmiljøer. Vi har ikke spisskompetanse på alle typer bygg og handverk, men vi skal vite hvem som sitter på den beste ekspertisen.