Lokale kurs og arbeidsseminar

Bygningsvernsenteret ønsker å dele kunnskap og erfaringer med flest mulig. Dette gjøres gjennom ulike former for kurs, arbeidsseminar og foredrag.

Gjenvinne tapt kunnskap

Vi har erkjent at å arbeide med tradisjonelt handverk og bygningsvern i stor grad handler om å gjenvinne tapt kunnskap. Et viktig element i denne leteprosessen er å samle tradisjonsbærere og erfarne handverkere til arbeidsseminarer.

Målgruppen for våre arrangement spenner vidt, fra handverkere, forvaltere og forskere, til faglærere og huseiere.

Jon Godal forklarer (Foto/Photo)

Kurs

Kursene organiseres oftest som samlinger med forelesninger og praktiske øvelser innen tema som:

 • Dokumentasjon og oppmåling
 • Bygningsarkeologi og tolking av verkstøyspor
 • Tradisjonell materialkunnskap
 • Natursteinsmuring med og uten leire
 • Lafting
 • Bindingsverkskonstruksjoner
 • Takkonstruksjoner
 • Tekking med torv og never, spon, skifer mfl.
 • Høvling, kledning, paneler og listverk
 • Førindustriell vindus- og dørproduksjon
 • Istandsetting av dører og vinduer
 • Tradisjonelle metoder for overflatebehandling, eksteriør og interiør
 • Dekorative malingsteknikker
 • Smiing

De fleste kursene utvikles i nært samarbeid med våre kolleger i Uthusprosjektet. Vi bidrar også med organisering og kursholdere på oppdrag for andre.

Bygningsvernsenteret har god kjennskap til og samarbeid med andre kompetente handverks- og forskningsmiljøer. Vi har ikke spisskompetanse på alle typer bygg og handverk, men vi skal vite hvem som sitter på den beste ekspertisen.