Hopp til hovedinnhold

Samisk Bergstadvandring

Velkommen til sommervandring med fokus på samisk kultur og historie i bergstaden.

  • 1/1
    Gosse saemieh edtjin Rørosen gåajkoe lij sïejhme gierehtseråantjojne jïh gieriehtsinie vuelkedh. / Rein og pulk var et vanlig framkomstmiddel for samene når de skulle ta seg til Røros. G.b./F.v.: Lars Stinnerbom, Jon Barrock, ovnohkens/ukjent, Johan Barrock, ovnohkens/ukjent. Goeven/Desember 1916 Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv

Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Røros-regionen. I traktene ligger sentrale reinbeiteområder og bergstaden Røros har vært et viktig administrativt sentrum for de sørligste sørsamene.

I denne vandringa tar guide Ingeborg Anna Ødegaard  gruppa med til ulike steder i Røros sentrum hvor den samiske befolkninga har bodd, hatt sytningsrein, drevet handel o.l. 

Dette og mye mer får du høre hvis du blir med på vandringa den 26. juli kl 18.00.
Oppmøte på Smelthytta.

Billetter

Voksen kr. 100,-/ Medl. RMH kr. 50,-/ Barn opp til 16 år gratis.

Billetter kan kjøpes på nett eller ved å ringe 72 40 61 70.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1