Hopp til hovedinnhold

Grunnskole

Rørosmuseet har et omfattende tilbud til elever i grunnskolen. Det er mulig å besøke faste- og midlertidige utstillinger, vi har omvisninger på besøksstedene Olavsgruva, Smelthytta, Røros kirke og bergstadvandring, og vi har skoleopplegget Verdensarven som veiviser.

  • 1/1
    Øystein Engan

Verdensarven som veiviser

Verdensarven som veiviser er et undervisningopplegg tilpassa kunnskapsløftet og med egne aktiviteter til hvert enkelt klassetrinn. Fokuset ligger på aktivitet og opplevelser. Oppleggene gir elevene innføring i sammenhengen mellom natur og kultur som en forutsetting for bosetting, livsvilkår og virksomheten innenfor verdensarven Røros bergstad og Circumferencen. Verdensarven som veiviser er gratis for elever i skolene innafor Circumferensen – Tolga, Os, Engerdal, Røros og Holtålen. Både elever og lærere deltar aktivt i oppleggene, og det er mulig å legge til rette for for- og etterarbeid.

Målsetting:

  1. Alle elever innenfor Circumferensen skal ha en felles referanseramme når de går ut av grunnskolen
  2. Elevene skal forstå sammenhengen mellom kultur- og natur som en forutsetning for bosetting, livsvilkår og virksomhet innenfor Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
  3. Forstå begrepet verdensarv og de verdiene som ligger til grunn for verdensarvstatusen
  4. Sikre at fremtidige generasjoner bærer kunnskapen vi har etter våre forfedre videre, og at de forstår viktigheten av å ta vare på natur- og kulturarven
  5. Forstå at naturen og kulturen har egenverdi, og at kunnskap, forståelse og respekt er viktig for å ta vare på disse verdiene


Undervisningsopplegg tilpasset hvert trinn

Her finner du en oversikt over tilbud for alle trinn på grunnskolen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1