Hopp til hovedinnhold

Sleggveien

Husa i Sleggveien gir et lite innblikk i bergverkssamfunnets sosiale historie. I de øverste husa bodde det handverkere, reisende, løsarbeidere og enslige som ikke hadde gårdsbruk og husdyr å leve av.

  • Foto: Johnny Mazzilli

Flere av kvinnene tjente til livets opphold som tjenestejenter hos bedrestilte familier. Blant karfolka finner vi en skomaker, en hesteskjærer, en urmaker og flere var spellmenn. Et av husa var bebodd til 1950. Museets håndverkere har siden 1999 arbeidet med å sette i stand husa etter antikvariske prinsipper. 


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1