Hopp til hovedinnhold

Tomas Colbengtson: Vad ljus och skugga berettar

Dette er en av våre tidligere utstillinger. Goh tjoevke jïh soejvene soptseste / When Shapes and Shadows Speak

Tomas Colbengtson retter i sine kunstnerlige arbeider søkelyset mot kolonihistorien på svensk side av Saepmie, gjennom et sørsamisk perspektiv. Han belyser personlig og kollektiv historie gjennom myndigheters overgrep mot urfolk. Verkene omhandler alt fra kulturell undertrykkelse med bakgrunn i forbud mot samisk språk, religion, reindrift og tvangsforflytninger. Colbengtson er kjent for sine glasskulpturer. Videre viser han en rekke todimensjonale verk, samt installasjoner basert på lys og skygge.

Utstillingen er laget i samarbeid med Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst, Karasjok. Utstillingen ved Rørosmuseet er støttet av Sametinget.

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8
  • Foto: Dan Jama

Om kunsteren

Tomas Colbengtson (f. 1957, Tärnaby, Sverige) er sør­samisk billed­kunstner med utdanning fra Konstfack (MFA), 1991. I perioden 1998–2008 var han resident artist ved Kung­liga Tek­niska Hög­skolan i Stockholm. Colbengtson er grunn­leggeren av den nomad­iske resi­den­cyen Sápmi Salasta – Sápmi omfamnar. Han har hatt utstil­linger både i Sápmi, Skan­dinavia og inter­nas­jonalt, bare siden 2022 har han stilt ut ved Sámi Dáidda­guovddáš/Samisk Senter for Sam­tids­kunst i Karasjok, Scandi­navian House i New York, National Nordic Museum i Seattle, Enter ArtFair i Køben­havn, Galleri Helle i Stock­holm, Museum Cerny i Bern, Sveits, og Saemien Sijte i Snåsa, for å nevne noen. Verkene hans er inn­kjøpt av blant andre Same­tinget, Nord­norsk Kunst­museum, Riddo­Duottar­Museat, KORO, Nasjonal­museet, Dron­ning Sonjas kunst­samling og Statens konst­råd.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1