Hopp til hovedinnhold

Vår felles verdensarv

I utstillingen Vår felles verdensarv tar vi utgangspunkt i innflyttere til Rørosregionen. Gjennom dem vil vi løfte fram verdensarv andre steder i verden som knytter seg til Circumferensen gjennom familiebånd og fødeland.

Vår felles verdensarv

Utstilling som tar utgangspunkt i innflyttere til Rørosregionen. Gjennom dem vil vi løfte fram verdensarv andre steder i verden som knytter seg til Circumferensen gjennom familiebånd og fødeland.

Rørosmuseet Smelthytta
20. juni – 12. september 2021

Vår arv

Konvensjonen om verdens natur- og kulturarv sier at vi alle deler en felles arv – en verdensarv. Noen deler av denne arven er så enestående at den krever spesiell beskyttelse, den blir skrevet inn på listen over verdens natur- og kulturarv. Denne verdensarven finner vi i så godt som alle verdens nasjoner. Når et sted er skrevet inn på listen, forplikter landet seg til å ta vare på verdiene på vegne av alle nasjoner på tvers av kulturskiller. Vi skal være stolte av vår lokale verdensarv, men alltid huske på at vi forvalter den ikke for oss selv, men for hele menneskeheten. På samme vis er verdensarv andre steder i verden en del av vår arv – og i denne utstillingen har vi fått hjelp av innflyttere og skolebarn til å presentere et utvalg verdensarvsteder i andre land.

  • 1/1
    Fra ruinbyen Palmyra i Syria. James Gordon

Hva må til for å bli innskrevet som verdensarv?

For at UNESCO skal ta inn et sted på listen over verdens natur- og kulturarv, må en komite av 22 medlemsland bestemme at området eller objektet har en framstående universell verdi for menneskeheten. Stedet må være så fullstendig som mulig, og så opprinnelig eller autentisk som mulig. Landet som søker om verdensarvstatus for ett av sine steder, må også vise at man er i stand til å ta vare på arven – blant annet gjennom at forslaget om verdensarvstatus er godt forankret i lokalsamfunnet.

  • 1/1
    Malwiyaminareten i Samarra, Irak. J. Merena

Verdensarv i fare

Blir verdensarven truet – f.eks. av krig eller miljøkatastrofer – vil UNESCO ta stedet inn på listen over verdensarv i fare. Verdensarvstedene skal være enestående og derfor umistelige, men blir av samme grunn også konkrete mål for ødeleggelse i krig. Alle verdensarvstedene i land som Syria og Yemen er derfor på listen over truet verdensarv. UNESCO ble dannet på ruinene etter 2. verdenskrig med formål å sikre fred mellom nasjonene i framtiden gjennom kulturelt og vitenskapelig samhold, og dette arbeidet er like viktig i dag.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1