Hopp til hovedinnhold

Verdensarv i endring

I år er det 40 år siden bergstaden ble innskrevet som verdensarv, og 10 år siden verdensarvområdet ble utvidet med Circumferensen. Dette markerer Rørosmuseet med utstillingen "Verdensarv i endring". Utstillingen presenterer historiske foto fra hele verdensarvområdet, og sammenstilt med fotografier fra i dag fra nøyaktig samme sted, tatt av landskapsgeograf Oskar Puschmann ved Norsk institutt for bioøkonomi.

1/2
Foto: Ukjent - Oskar Puschmann (2020)

Verdensarv i endring

Utstilling: Se hvordan landskap og bygningsmiljø i verdensarvområdet har endret seg - historiske fotografier tatt på nytt av fotografen Oskar Puschmann.

Rørosmuseet Smelthytta
17. oktober 2020 – 12. september 2021

Verdensarvstatus er på mange måter det sterkeste vernet man kan gi et kulturminne eller landskap. Vern handler imidlertid ikke om å fryse et bilde av fortida, men å ta vare på forbindelsen til fortida. Modernisering, utbygging og ikke minst naturens egne prosesser vil alltid føre til endring, selv i områder med vernestatus. Denne utstillingen viser disse endringene, og kanskje aller mest hvordan naturen krever tilbake sin plass i områder der aktivitetene i bergverket og landbruket skapte mer åpne landskap. 

Vi håper at utstillingen vil skape refleksjon over hvordan vi kan ta vare på fortidas landskap og bygninger. Det er ikke i noens interesse å gjenskape resultatet av flere hundre år med rovdrift på skogsressursene. Kulturlandskapet med gruveområder, jordbrukslandskap og historiske bygningsmiljø er en del av identiteten vår - og kanskje er det mulig å gjøre en bedre jobb på å ta vare på deler av dette for å kunne formidle historien til kommende generasjoner.

Utstillingen har blitt muliggjort med støtte fra Riksantikvaren, og med god hjelp av verdensarvkommunene i arbeidet med utvalg av bilder og lokaliseringen av fotografenes ståsteder.