Hopp til hovedinnhold

AERPIE / ARV

AERPIE betyr Arv på sørsamisk og er en utstilling med tilhørende forestilling skapt av Madeleine og Marika Renhuvud. Utstillingen stiller spørsmål ved måten arven forvaltes og videreføres. En vandring gjennom tre generasjoner samisk kunst og uttrykksform.

Hva bærer vi med oss etter de som har gått før oss og hvilken arv finnes dypt i vårt indre?

Madeleine og Marika Renhuvud ønsker med denne utstillingen å spre forståelse og kunnskap om den samiske kulturen gjennom å vise hvordan arv føres videre via tradisjoner. I AERPIE føres arv fremover gjennom det universelle språket kunst. 

I utstillingen får man møte tre generasjoner gjennom samisk sløyd, kunst og dans. Madeleine har skapt ulike kunstneriske arbeider ut fra Jon-Artur, hennes far, sin sløyd, og Marika har skapt to dansefilmer utfra Madeleine, hennes mor, sin kunst. 

Fortid møter nåtid, det tradisjonelle smelter sammen med det nyskapende og kunsten bygger på hverandre, og hører sammen - med arv som forankringspunkt.


  • 1/1
    Aerpie er en utstilling med innhold av sløyd, kunst og dans. William Stenvall Zetterström

For å kunne føre en arv videre må vi vite hvor vi kommer fra og for oss blir denne utstillingen et dypdykk inn i vår samiske kultur og vår samiske arv.

Madeleine og Marika Renhuvud
  • 1/1
    Madeleine og Marika Renhuvud står bak utstillingen Aerpie. William Stenvall Zetterström

Utstilling: AERPIE

fra 5. februar til 25. mars

  • Alle dager: 10.00 – 15.00

    Smelthytta, Rørosmuseet

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1