Hopp til hovedinnhold

Barnas Sleggveien

Bli med på Barnas Sleggveien. Besøk Sleggveien og få et innblikk i hvordan det var å være barn her i gamledager. Vi får høre historien om noen av de som bodde i Sleggveien, vi leker og synger noen av de gamle sangene og lekene, og vi får høre fortellinger. Her kan barn i alle aldere mimre, lære og hygge seg.

  • 1/1

Slik er opplegget

Slik er opplegget
Trinn/alder  Barn fra tre år og oppover
Maks antall  20 stykker
Varighet  45 minutter
Tidspunkt (ønsket dato/ kl.slett/På forespørsel)  Barmarkssesong juni-september
Pris  Sommerarrangementet i juli er gratis. Bestilte grupper betaler. Ta kontakt med Rørosmuseets booking for nærmere informasjon om pris.
Fagområde  Fortelling, historie, sang, bevegelse.
Læringsmål (evt forankring i lærerplanen / rammeplan for bhg)  Barna skal utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Fortellerstunda bidrar til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd, får leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord, kan møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer og opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Gjennom besøket hos handverkerne i Kurantgården skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna blir introdusert for nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Gjennom besøket i Kurantgården oppleves et læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
Foto  Det kan bli tatt foto under besøket i Sleggveien. Gi beskjed til ansvarlig formidler dersom det er barn som ikke skal bli tatt bilde av.

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Evt spising av matpakke avtales på forhånd med ansvarlig formidler
Hvordan finner jeg frem?  Gå over brua på nedsida av Smelthytta på Malmplassen. Følg den naturlige "veien" oppover mot slagghaugene, og hold mot høyre. Der ser dere Sleggveien, hvor dere vil bli møtt av en av våre formidlere.
Hva er lærers rolle?  Vær aktiv og tilstede. Hjelp barna å stille spørsmål og være deltakende. Syng med på sangene og gjør bevegelsene som blir vist.
Hvordan er et skole/barnehagebesøk på … museum?  Opplegget foregår ute i Sleggveien. Deler av opplegget gjennomføres inne, men deltakerne må være påpasselige med å kle seg etter været.
Er det mulig å betale med faktura?  De er mulig å betale med faktura.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1