Hopp til hovedinnhold

Martna på museet  - fortelling og handverk

Rørosmuseet inviterer til fortellerstund ved bålet og handverk i Kurantgården under Rørosmartnan i februar. En formidler forteller eventyr og tar barna med inn i en verden som kan ligge oss nær, men som også er både mystisk og spennende for barna.

  • 1/1

Slik er opplegget

Etter fortellerstunda inviteres barna til å lage sin egen leke av tre sammen med handverkerne våre, og til å besøke tømrere, snekkeren, smeden, bokbinderen osv. som jobber i Kurantgården under Rørosmartnan. Husk at fortellerstunda foregår ute, så varme klær og sko er en forutsetning. Fortellerstunda varer i 30 minutter, og passer best for barn som har fylt 3 år og oppover. Vi serverer varm saft, og dere kan godt spise matpakka deres hos oss i Kurantgården. Bruk så lang tid dere ønsker til å oppleve tradisjonshandverk i praksis.

Slik er opplegget Etter fortellerstunda inviteres barna til å lage sin egen leke av tre sammen med handverkerne våre, og til å besøke tømrere, snekkeren, smeden, bokbinderen osv. som jobber i Kurantgården under Rørosmartnan. Husk at fortellerstunda foregår ute, så varme klær og sko er en forutsetning. Fortellerstunda varer i 30 minutter, og passer best for barn som har fylt 3 år og oppover. Vi serverer varm saft, og dere kan godt spise matpakka deres hos oss i Kurantgården. Bruk så lang tid dere ønsker til å oppleve tradisjonshandverk i praksis.
Trinn/alder  Barnehage: 3-6 år
Maks antall  100 totalt (må bestilles)
Varighet  1,5 timer
Tidspunkt (ønsket dato/ kl.slett/På forespørsel)  Rørosmartnan hvert år. Starter tredje tirsdag i februar. Martna på museet foregår onsdag-fredag denne uka.
Pris  Gratis
Fagområde  Handverk og fortellinger
Læringsmål (evt forankring i lærerplanen / rammeplan for bhg)  Barna skal utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Fortellerstunda bidrar til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd, får leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord, kan møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer og opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Gjennom besøket hos handverkerne i Kurantgården skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna blir introdusert for nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Gjennom besøket i Kurantgården oppleves et læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
Foto  Det kan bli tatt foto under besøket i Kurantgården. Gi beskjed til ansvarlige i Kurantgården dersom det er barn som ikke skal bli tatt bilde av.

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum? +A25:B49 Ta gjerne med matpakke og drikke. Dette kan nytes ved bålet etter fortellerstunda. Rørosmuseet serverer varm saft ved ankomst til Kurantgården.
Hvordan finner jeg frem?  Kurantgården er handverksgården på nedsida av Smelthytta, nederst på Malmplassen, Røros.
Hva er lærers rolle?  Lærer/ barnehagelærer følger barna og sørger for at de sitter godt og følger med på det som foregår under fortellerstunda. Barna skal bli fulgt rundt til de ulike handverkerne av ansvarlige fra barnehagen. Delta gjerne aktivt i aktivitetene og forklar barna hva de ulike handverkerne jobber med.
Matpause  Det er mulig å ta med mat og drikke og nyte dette ute ved bålet, eller inne i Belgmakerstuggu, etter fortellerstunda. Barna får servert varm saft ved ankomst.
Ved avreise  Barnehagene bestemmer selv når de ønsker å forlate Kurantgården etter fortellerstunda, men vi anbefaler å sette av tid slik at barna får lage årets treleke, og til å besøke de ulike handverkerne som jobber rundt omkring i Kurantgården.
Regler på museet Ta hensyn til de andre som besøker Kurantgården denne dagen. Bruk muligheten til å se tradisjonshandverkerne i arbeid, til å bruke tid sammen med barna ved bålet og sammen med handverkerne og la barna prøve å lage sin egen treleke. Hold oppsyn med barna og ta dem med rundt om i de historiske omgivelsene.
Evt andre lokale spørsmål  Fortellerstunda og handverkernes arbeider foregår ute. Det er februar og da kan det være kaldt, så alle må kle seg etter været. Vi har sitteunderlag og reinskinn som alle kan sitte på under fortellerstunda. Vi har rom det er mulig å gå inn å varme seg i, men i hovedsak foregår dette besøket ute.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1