Hopp til hovedinnhold

Ny utstilling: BLANKE ARK

Hvordan forteller man historien til dem man ikke vet finnes? Skeiv historie og skeives eksistens i distriktene er preget av usynlighet og ufortalte historier. Rørosmuseet har så langt ikke funnet noen historisk dokumentasjon om skeivt liv i vår region, og vi starter prosjektet med helt «BLANKE ARK». Vi ønsker å gi en stemme til dem blant oss som har blitt fortiet og gjemt bort.

 • "Nasjonalromantikk" av Une Tjønnås viser to bunadskledde damer der ei sitter på fanget til den andre, og de omfavner hverandre. Bildet stilles ut i utstillingen BLANKE ARK hos Rørosmuseet.
  1/1
  "Nasjonalromantikk" av Une Tjønnås ser du i utstillingen BLANKE ARK Une Tjønnås

I 2022 er det 50 år siden opphevingen av straffelovens paragraf 213 som forbød seksuell omgang mellom menn. Rørosmuseet markerer avkriminaliseringen og Skeivt kulturår 2022 med utstillingen “BLANKE ARK”, som kombinerer kunstutstilling med innhenting av personlige livsfortellinger.

Salgsutstilling fra Pride Art / Skeive Kunstnere

Vi vil gi skeiv kunst rom, og kunstnerfellesskapet Pride Art kuraterer utstillingen, med skeive kunstnere. Her skaper vi en arena for bred representasjon og utfoldelse av ulike skeive uttrykk gjennom det kunstneriske. Kunsten er i dag som for 50 år siden en viktig arena for samfunnsutvikling og grensesprenging.  

Kunstutstillingen vil kunne skape oppmerksomhet og debatt, og dermed gi synergieffekter som samtalestarter om skeive identiteter i distriktene. På den måten fungerer kunstutstillingen som «fargestifter tel» vårt «BLANKE ARK». 

 • Bildet viser logoen til Pride art og teksten kunstnerkatalog og prisliste. Den viser også tre av kunstverkene som stilles ut i utstillinga blanke ark.
  1/1
  Kunstverkene fra Pride Art er til salgs. Dermed kan du få med deg din favoritt hjem! Marc Kiska / Une Tjønnås / Nils Jøran Riedl / Pride Art / Rørosmuseet

Livsfortellinger

I utstillingen vil du møte livsfortellingene til skeive personer med ulik tilknytning til verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, og vi inviterer publikum til å dele sine livsfortellinger gjennom nettstedet minner.no. På denne måten dokumenterer vi kunnskapsutvikling om og formidling av skeive liv i regionen i en historisk sammenheng. Vi ser på vårt formidlingsprosjekt «Blanke ark» som et viktig ledd i bevaringen av en glemt eller oversett, men viktig, del av vår felles historie.  

I Stortingsmelding 23 (2020-2021), Musea i samfunnet påpekes det at “det til dømes kan stillast spørsmål ved i kva mon historiene til LHBTIQ og menneske med funksjonsnedsetting også er godt nok representerte i musea sine samlingar” (s. 72). Prosjektet blir dermed et viktig bidrag i vårt pågående bevisste arbeid med temaer og fortellinger som historisk har vært forsømt i museenes praksis, som skeives liv og samisk historie. Vi mener at utstillingen «BLANKE ARK» vil være et stort steg i riktig retning, som vil medvirke til å gjøre vår felles historie mer nyansert, og skape tilhørighet, åpenhet og eierskap til fortellingen. 

 • 1/1
  Skeivt kulturår arrangerer i 2022 i anledning 50-årsjubileet for avskaffelsen av paragraf 213. Skeivt Kulturår
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1