Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Utvandringa fra Trøndelag og Rørosregionen til Amerika

Slekt og Data Røros, Røros Museums- og Historielag og Rørosmuseet inviterer til foredrag på Smelthytta der vi ser nærmere på utvandringa fra Trøndelag og Rørosregionen til Amerika fra 1837 til 1930.

Rørosmuseet Smelthytta mandag 13. mai kl 19. Dørene åpner 18.30.
Gratis inngang. Det blir salg av kaffe og biteti.

  • Svart hvitt, gammelt foto, stort skip, stor folkemengde på ei kai.
    1/1
    Jostein Molde beskriver utvandringa fra Trøndelag til Amerika i boka «Det bli itj nå tå før trønderan kjæm! Utvandringen fra Trøndelag 1837-1930. -

Det bli itj nå tå før trønderan kjæm!

Den trønderske utvandringen var på 80 000 mennesker, noe som utgjorde ca. 9% av den samlede norske utvandringen fram til 1930. En amerikansk prest og professor med trønderske røtter som skrev flere bøker om norsk innvandring, Olaf Morgan Norlie, anslo at det i 1926 befant seg 350 000 av trøndersk opphav i Amerika (mot en befolkning på 270 000 i Trøndelag i 1930). Det kan nok settes spørsmålstegn ved hans beregning, men selv i dag sies det at det finnes like mange av norsk opphav i USA som det bor mennesker i Norge.

Hvordan gikk det så med dem? Deres deltakelse i samfunnslivet er omtalt, både i etableringen av kirker og skoler, men også i organisasjonslivet, i idretten, i politikken, i det militære og på andre områder.

Jostein Molde beskriver dette og mer i boka «Det bli itj nå tå før trønderan kjæm! Utvandringen fra Trøndelag 1837-1930.

portrett av mann, i farger, smilende

Om forfatteren

Jostein Molde (f. 1951 i Verdal). Pensjonist. Ansatt i Postverket i Oslo 1973–79. Student ved Universitetet i Oslo fra 1979. Opphold ved St. Olaf College i Minnesota 1981–82. Cand.mag. 1983 i Oslo. Vit.ass. ved Norsk lokalhistorisk institutt 1985–86. Hovedfag i historie 1997 fra NTNU, Trondheim. Ansatt i Landslaget for lokalhistorie 1989–2013 og 2016–19. Har skrevet flere artikler om utvandringen fra Trøndelag. Var redaktør for boka En annotert bibliografi over litteratur om norsk utvandring 1975–1998 (Oslo 1999).

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1