Hopp til hovedinnhold

1. trinn - mennesket

Gjennom besøk i Aasengården, på Slegghaugene, i Sleggveien og Rasmusgården får elevene grunnleggende kunnskap til menneskene og dyra som levde i vårt området under Røros kobberverks virke.

  • Barneomvisning på Slegghaugan
    1/1
    Øystein Engan

Slik er opplegget

Vi møter Hans Olsen Aasen og blir kjent med hverdagslivet på 1600-tallet. I Rasmusgården blir vi kjent med hvilke dyr menneskene hadde, hva de levde av, hva slags mat de hadde tilgang til og hva de brukte tida si til. Tilbudet kan tilpasses skolene i andre kommuner, hvis det ikke er mulig å komme seg til Røros.

Slik er opplegget Vi møter Hans Olsen Aasen og blir kjent med hverdagslivet på 1600-tallet. I Rasmusgården blir vi kjent med hvilke dyr menneskene hadde, hva de levde av, hva slags mat de hadde tilgang til og hva de brukte tida si til. Tilbudet kan tilpasses skolene i andre kommuner, hvis det ikke er mulig å komme seg til Røros.
Trinn/alder  1. trinn
Maks antall  30 stykk  
Varighet  Tre timer
Tidspunkt Mai/ juni
Pris  På forespørsel/ gratis for skolene innafor Circumferensen
Innhold: ingress/tekst  Gjennom besøk i Aasengården, på Slegghaugene, i Sleggveien og Rasmusgården får elevene grunnleggende kunnskap til menneskene og dyra som levde i vårt området under Røros kobberverks virke. Vi møter Hans Olsen Aasen og blir kjent med hverdagslivet på 1600-tallet. I Rasmusgården blir vi kjent med hvilke dyr menneskene hadde, hva de levde av, hva slags mat de hadde tilgang til og hva de brukte tida si til. Tilbudet kan tilpasses skolene i andre kommuner, hvis det ikke er mulig å komme seg til Røros.
Fagområde  Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving, KRLE
Læringsmål Norsk: Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler. Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig. Samfunnsfag: Utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet. Utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan. Naturfag: Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer. Presenter funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem. Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon. Kunst og håndverk: Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer. Kroppsøving: Utforske naturen i eget nærmiljø md varierte aktiviteter til ulike årstider. KRLE: Sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv. Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk.
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Matpakke og drikke kan nytes i forkant eller etterkant av skoleopplegget
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte i Smelthytta Rørosmuseet, dersom ikke annet er avtalt.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1