Hopp til hovedinnhold

Himmelstormeren - om Ellisiv Wessel og utstillingsåpning

I forbindelse med Litteraturfest Røros og utstillinga «Ellisif Wessel – liv og virke i grenseland» ved Rørosmuseet, kommer forfatter Cecilie Enger til Røros. Hun holder foredrag om Ellisif Wessel, som hun har skrevet om i boka Himmelstormeren.

  • 1/1

Himmelstormeren av Cecilie Enger

Cecilie Enger er en norsk forfatter fra Asker. Hun har utgitt en rekke kritikerroste romaner. Hun mottok Bokhandlerprisen og ble nominert til Kritikerprisen etter det store gjennombruddet med romanen Mors gaver i 2013.I 2007 ga hun ut romanen Himmelstormeren, en gripende fortelling om en av Norges mest fascinerende kvinner – Ellisif Wessel. Ellisif Wessel ble født i 1866 og kom til Kirkenes i Sør-Varanger som nygift legefrue i 1886. I distriktet var det stor fattigdom. Til tross for muligheten til å leve et behagelig overklasseliv, valgte Ellisif å kjempe for menneskene som hadde aller minst. Hun var revolusjonær, og skrev dikt og avisinnlegg som støttet arbeiderklassen. Hun var selvlært fotograf, og dokumenterte elendigheten blant landets fattigste arbeiderklasse med både kamera og ord. I tillegg til Ellisifs kamp for rettferdighet, skriver Cecilie Enger også om hennes personlige kamp; mot utstøtelse, tvil og sorg.

  • 1/1

Ellisif Wessel - liv og virke i grenseland

Utstillingen «Ellisif Wessel - liv og virke i grenseland» er produsert av Varanger museum, med bruk av fotografisk materiale fra avdeling Grenselandmuseets billedsamling. Bildene er hentet fra fotoalbum Wessel lagde til familie og venner, som sammen med tekst om Wessels liv og virke, gir et innblikk i Sør-Varangers historie ved overgangen til det 20. århundre. Fotosamlingen etter Wessel er en nasjonal skatt med stor kulturhistorisk verdi ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark etter systematisk bombing og nedbrenning av fylket under 2.verdenskrig.Som ektefelle til kommunens lege, kom Ellisif tett innpå lokalbefolkningen, uavhengig av klassetilhørighet. Hun ble raskt oppmerksom på distriktets ekstreme fattigdom og kummerlig levekår, og engasjerte seg tidlig for å bedre levevilkårene for befolkningen. Ellisif deltok selv i det offentlige liv, noe som var svært uvanlig for kvinner på begynnelsen av 1900-tallet. Hun ble også etter hvert en kjent figur i det litterære miljøet og stiftet politiske bekjentskaper på venstresiden gjennom flere turer til Kristiania.Wesselsamlingen er et unikt dokumentasjonsmateriale fra overgangen til det 20. århundre i grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland. Et tilbakeblikk på forholdene den gang vil bidra med et viktig perspektiv til dagens utvikling av Norges grensesamarbeid og geografiske nærhet til Europas yttergrense i Schengen. Wessels fotografiske motiver er hentet fra dagligdagse situasjoner og utflukter rundt i området på norsk, finsk eller russisk side. Utstillingen vil også kunne øke bevisstheten rundt kulturmøter på tvers av nasjonalitet og etnisitet.