Workshops 2019

  • Labankdør på Hiortkjerka
    Rørosmuseet

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiortkjerka

Under Handverksmartnan 2017 ble det laget  en kopi av konstruksjonen til Hiort-kjerka, den rikt utformete laua i Peder Hiorts barokkhageanlegg i Galåen. Målet er at vi i løpet av noen år skal lage en komplett kopi. I år vil vi kopiere den to-fløya labankdøra. Labankdøra, som også kan benevnes dragspon-dør, har profilert panel i fiske-bensmønster utvendig. Handverkere og studenter vil gjenskape døra på handverksmessig vis med bare manuelt verktøy. Du finner dem i Raugarasjen under Handverksmartnan.