Hopp til hovedinnhold

Kurs 1 - Rapping - overflater av leire med tre som underlag - FULLTEGNET

Rapping har lange tradisjoner i Norge. Kurset gir deg en innføring i leire som byggemateriale og praktisk rapping med leire og ulike tilslag på underlag av tre.

Fulltegnet - sett deg på venteliste

Kurs 1 er fulltegnet. Det er fortsatt mulig å sette seg på venteliste om det skulle bli ledige plasser ved et senere tidspunkt. Det gjør du i påmeldingsskjemaet under.

 • Bildet viser et bygg i laftet tømmer og mur. I forgrunnen er det ens steinmur. I bakgrunnen er det blå himmel og andre hus skimtes.
  1/2
  Hyttstuggu ved Malmplassen på Røros Rørosmuseet
 • Bildet viser en vegg der man ser det er påført leire utenpå en trevegg.
  2/2
  Her ser vi rester av tidligere rapping på laftevegg i Hyttstuggu. Rørosmuseet

Om kurset

Kurset omhandler kunnskap om leire og hva som gjør den egnet som byggemateriale. Kurset gir også en innføring i å finne egnet materiale, tolke og undersøke materialer på stedet og materialanalyser.

I Kurantgården tester vi ut ulike leirblandinger og tilslag. I Hyttstuggu skal det lages materiale til rapping med tilsvarende sammensetning og egenskaper som analysert. Materialet testes ut på prøvefelt i rommet.

 • Bildet viser tre personer som arbeider på en trekonstruksjon. Det påføres leire på treverket.
  1/1
  Kurs 1 - Rapping - overflater av leire med tre som underlag Rørosmuseet

Instruktør

Espen Marthinsen er murer og ingeniør. Han arbeider som rådgiver i Forsvarsbygg sin kulturminneseksjon. I 20 år har han drevet eget murerfirma. Han var håndverksstipendiat fra 2003-2006.

 • 1/1
  Espen Marthinsen er instruktør under handverksdager på Røros. Rørosmuseet

Kurssted

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården.
Hyttstuggu på Malmplassen.

Kunnskapsgrunnlag

 • Hva skiller leire fra andre jordtyper som gjør den egnet som byggemateriale?
 • Grunnlaget for at leire har lange tradisjoner i Norge.
 • Tolke og undersøke materialer blant annet i Hyttstuggu og materialanalyser fra Seir materialanalyse.
 • Hva leter vi etter når vi skal finne egnet material?
 • Hvordan leter vi?
 • Hvordan teste funn med enkle metoder i felt?
 • Litt om hvilke hensyn man må ta til forbehandling av leire.

Praktisk arbeid

 • Hvordan blande leire? Hvilke tilslag er aktuelle? Tilpasse mørtel til muring, fuging, puss, rapping, osv. Nødvendig etterarbeid.
 • Lage materiale til rapping i Hyttstuggu med tilsvarende sammensetning og egenskaper. Påføres på prøvevegger.
 • Teste ut flere varianter av leireblandinger, også varmleska varianter, alt testet på ulike underlag i Kurantgården.
 • Hvilke overflatebehandlinger og pigmenter kan brukes.

Murkurset skal gi deltagerne kunnskap til å videreutvikle egne ferdigheter på området gjennom praktisk arbeid. Det vil blir blant annet benyttet lokal leire og lokalbrent kalk.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1