Hopp til hovedinnhold

Kurs 4 - “Fra myrmalm til jern og staal"

Vi vil blestre jern i en “Evenstadovn “, og følge prosessen fra myrmalm til utsmidd knivblad.

Kurs 4 er fulltegnet. Det er fortsatt mulig å sette seg på venteliste om det skulle bli ledige plasser ved et senere tidspunkt. Det gjør du i påmeldingsskjemaet under.

 • Bildet viser et ildsted murt opp med stein. Det er et redskap på siden av bildet.
  1/1
  Kurs 4 på årets handverksdager er “Fra myrmalm til jern og staal“. Rørosmuseet

Vi vil gjøre flere utprøvinger som tradisjonelt er brukt for å gjøre karbonfattig jern mer egna til eggverktøy. Vi vil også lage en liten trekullmile og vise sammenhenger mellom utforming av esse, brensel, arbeidsprosesser og forskjellige jernkvaliteter.

Instruktører

Mattias Helje, smed fra Lima i Sverige
Jon Holm Lillegjelten, lokalhistoriker og formidler

 • 1/1

Kurssted

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården

Nørdalen natur- og kultursti og Hyttsmia

 • Bildet viser et publikum som følger med når en person jobber med en stor belg. Belgen går inn i en konstruksjon.
  1/1
  Blestring i Nørdalen John Holm Lillegjelten

Kunnskapsgrunnlag

 • Utviklingen av ovner til jernblestring- fra Romertid til Evenstadovnen på 1700 tallet.
 • Jernkvaliteter og smibarhet.
 • Karboninnhold i jern fra blestring og tradisjonelle metoder for å øke karboninnholdet.
 • Tradisjonell tillaging og håndtering av eggverktøy med lavt karboninnhold.
 • Bildet viser folk som står rundt ei grop med flammer.
  1/1
  På kurset skal vi blestre jern i en "Evenstadovn". John Holm Lillegjelten

Praktisk innhold

 • Blestring med Evenstadovn.
 • Uttak av myrmalm og røsting.
 • Oppsetting og brenning av lita kolmile.
 • Bruk av trekol og utforming av esser.
 • Bearbeiding av blesterjernet- utprøving av smibarhet.
 • Diverse smi-øvelser og utprøvinger for å forstå jernet som materialer. (Karbonvandring, garvning, tynsleteknikk og herding)

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1