Handverksmartna i Kurantgården

I Kurantgården kan du finne bålplass, matsalg og tradisjonshandverkere i arbeid under hele martnasuka. Vi inviterer til flere foredrag og minikonserter i smia, i tillegg til salg av skinn-, tre-, smed-, og salmakerhandverk alle dager. Kurantgården holder åpent 10-16 tirsdag til fredag og 10-15 på lørdag.

Foredrag og workshop

Handverksaktiviteter

Smiekonsert med Mattias Helje

Smiekonserter med smeden Mattias Helje og venner

Mattias Helje inviterer i år til uhøytidelig konsert med smed-leker i Hyttsmia, Kurantgården. Torsdag og fredag kl 14.30 og lørdag kl 13.00

Hasse og Anders fra Älvdalen

Hasse og Anders' treprodukter

Hasse og Anders fra Älvdalen kommer til Handverksmartnan med sine treprodukter torsdag – lørdag

Hiortkjerka

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiort-kjerka

Under Handverksmartnan 2017 ble det laget en kopi av konstruksjonen til Hiort-kjerka, den rikt utformete laua i Peder Hiorts barokkhageanlegg i Galåen. Målet er at vi i løpet av noen år skal lage en komplett kopi. I år vil vi kopiere den to-fløya labankdøra. Labankdøra, som også kan benevnes dragspon-dør, har profilert panel i fiske-bensmønster utvendig. Handverkere og studenter vil gjenskape døra på handverksmessig vis med bare manuelt verktøy. Du finner dem i Raugarasjen under Handverksmartnan.

Handverksdager 2016 utsnitt

Besøk smeden Mattias Helje!

Smeden Mattias Helje fra Lima i Sverige flytter også i år inn i Hyttsmia. Mattias fyrer opp essa og viser smiing av ulike gjenstander fra spiker til økser og ljåblad. Han har med seg både verktøy og andre bruksgjenstander for salg

Vainomaa og Østvang

Snekkerne Iver Østvang og Vaabo Vainomaa

- finner du ved høvelbenken i Raugarasjen

Handverksmartna

Handverkere i arbeid

Handverkere fra Rørosmuseet og uthusprosjektet demonstrerer ulike handverksteknikker; skanting, kløving, handsagskjæring, lafting...

Barn og hest i Kurantgården

Røros Vognmannsforening

Hestefolket holder til i Kurantgården

Skinnutsalg

Osgarden - Skinn og Tekstiler

Bente Kristiansen og Ingulf Os finner du i Belgmakerstuggu

Interiør

Miniutstilling i Raugarasjen: «Eldre interiører på Røros og i Circumferensen»

Panelte stuer med forskjellige former for malt dekor har vært utbredt i Rørosområdet fra 1700-tallet. I miniutstillingen vil vi ved hjelp av bilder og bygningsdeler vise noen smakebiter av det spennet som har vært. Fra 1700 tallets landskapsmalerier og rankedekor til 1900 tallets okring og sjablongdekor. Hva kan skjule seg bak dagens plater og paneler? Til inspirasjon og ettertanke for huseiere!

Handverksmartna

Lag din egen lastebil i tre!

I Raugarasjen alle dager i martnan.

Amund Spangen lager rismatter

Matter av bjørkeris

Evigunge og kunnskapsrike Amund Spangen lager tradisjonelle matter av bjørkeris!

Jutulskinn i Kurantgården

Jutulskinn

Sofie Kleppe driver et nyetablert garveri i Vågå. Hun er mester i tradisjonell garving, og har med seg sine miljøvennlige, vakre og handverksmessig utførte skinnprodukter til martnan – bl.a. hennes oppdrag med rekonstruksjoner av klær og ski fra arkeologiske funn.

Kurantgården

Uten mat og drikke...

Røros Soroptimistklubb og Os Damekor serverer ferske vafler og varm kjøttsuppe i Kurantgården. Varm drikke er å få kjøpt på Malmplassen utenfor Kurantgården før åpningsseremonien

Maler Sven Tore Tørres

Ådring av Rådhusdøra

Rådhuset i Bergmannsgata har hatt inngangsdører malt i mahogni-imitasjon. Johanna og Sven Tore fra Røros Malerservice AS tar med den tofløya døra til Antikvarisk Verksted og det blir mulig å følge med på male-prosessen strøk for strøk.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

Erik_Haagensen.png

Handbokbinder Erik Haagensen

Erik demonstrerer den gamle kunsten å handbinde bøker i Belgmakerstuggu

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

Røing av tømmerstokk

Kløving

Bygningsvernhandverkere viser kløving av tømmerstokker med bare kiler.

Per-Willy Færgestad

Bygningsvernsenteret i Akershus

Den erfarne handverkeren Per-Willy Færgestad fra Bygningsvernsenteret i Akershus, tar med seg verktøy-kista og deltar på Handverksmartnan i Kurantgården

Salmaker Roy Hylen

Salmaker Roy Hylen

Roy Hylen produserer seletøy til hest og hund, og tar imot varer til reparasjon.

Malmplassen

3 Historiske bildeserier i Hjulmakerstuggu

• Fremstilling og legging av lokal takskifer
• Malmplassen før og nå
• Uthusprosjekter 2017

Lafta konstruksjon

Trøndersk sperreverk

Tømring av tradisjonelle reiste konstruksjoner har en stor variasjon bakover i tid, og det gjelder særlig på låvebygninger utover 1800-tallet. Årsakene er forskjeller i materialtilgang, størrelse på bygg, naturkrefter og håndverkskultur. Her bygger vi en mindre konstruksjon i trøndersk sperreverk med delt reisning, altså to etasjer. Denne lages med tradisjonelle treforbindelser, og med håndverktøy som sag og tappjern.

Norsk Kulturminnefond og Bygg og Bevar vil informere om bygningsvern og støtteordninger. NTNU og Fagskolen Innlandet informerer om sine utdanningstilbud i tradisjonelt bygghandverk og bygningsvern.

 • NTNU
  1/4
 • Bygg og bevar logo
  2/4
 • Kulturminnefondet logo
  3/4
 • Fagskolen Innlandet
  4/4