Handverksmartna i Kurantgården

I Kurantgården kan du finne bålplass, matsalg og tradisjonshandverkere i arbeid under hele martnasuka. Vi inviterer til flere foredrag og minikonserter i smia, i tillegg til salg av skinn-, tre-, smed-, og salmakerhandverk alle dager. Kurantgården holder åpent 10-16 tirsdag til lørdag.

Foredrag og workshops

Handverksaktiviteter

Smiekonsert med Mattias Helje

Smiekonserter med smeden Mattias Helje og venner

Smiekonserter med smeden Mattias Helje og venner

Mattias Helje inviterer i år til uhøytidelig konsert med smed-leker i Hyttsmia, Kurantgården. Torsdag kl 14.30 og lørdag kl 13.00

Kirkedør Jon Brænne

Kopiering av barokkdør - antatt fra gammelkjerka på Røros

Kopiering av barokkdør - antatt fra gammelkjerka på Røros

Workshopen vil vise hvordan handverkerne med sin kunnskap analyserer seg frem til hvordan døra sannsynlig har blitt fremstilt. De vil i løpet av martnan lage en kopi av døra med spesialbygde høvler og andre tradisjonelle verktøy.

Hiortkjerka

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiort-kjerka

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiort-kjerka

Under Handverksmartnan 2017 og 2018 ble det laget en kopi av konstruksjonen til Hiort-kjerka, den rikt utformete laua i Peder Hiorts barokkhageanlegg i Galåen. Målet er at vi i løpet av noen år skal lage en komplett kopi. I år fortsetter vi arbeidet med å kopiere den to-fløya labankdøra. Labankdøra, som også kan benevnes dragspon-dør, har profilert panel i fiske-bensmønster utvendig. Handverkere og studenter vil gjenskape døra på handverksmessig vis med bare manuelt verktøy. Du finner dem i Raugarasjen under Handverksmartnan.

Handverksdager 2016 utsnitt

Besøk smeden Mattias Helje!

Besøk smeden Mattias Helje!

Smeden Mattias Helje fra Lima i Sverige flytter også i år inn i Hyttsmia. Mattias fyrer opp essa og viser smiing av ulike gjenstander fra spiker til økser og ljåblad. Han har med seg både verktøy og andre bruksgjenstander for salg

Vainomaa og Østvang

Snekkerne Iver Østvang og Vaabo Vainomaa

Snekkerne Iver Østvang og Vaabo Vainomaa

- finner du ved høvelbenken i Raugarasjen

Skinnutsalg

Osgarden - Skinn og Tekstiler

Osgarden - Skinn og Tekstiler

Bente Kristiansen og Ingulf Os finner du i Belgmakerstuggu

Handverksmartna

Handverkere i arbeid

Handverkere i arbeid

Handverkere fra Rørosmuseet og uthusprosjektet demonstrerer ulike handverksteknikker; skanting, kløving, handsagskjæring, lafting...

Skjøve

Miniutstilling i Raugarasjen: «Pjål, skjøve, skave - kjært verktøy har mange navn»

Miniutstilling i Raugarasjen: «Pjål, skjøve, skave - kjært verktøy har mange navn»

Pjål eller skjøve er et verktøy for å bearbeide tre, og som i ulike former er kjent fra middelalderen og til i dag. Den fungerer som en høvel og er forløperen til håndhøvelen vi kjenner i dag.

Handverksmartna

Lag ditt eget helikopter i tre!

Lag ditt eget helikopter i tre!

I Raugarasjen alle dager i martnan.

Jutulskinn i Kurantgården

Jutulskinn

Jutulskinn

Sofie Kleppe driver et nyetablert garveri i Vågå. Hun er mester i tradisjonell garving, og har med seg sine miljøvennlige, vakre og handverksmessig utførte skinnprodukter til martnan – bl.a. hennes oppdrag med rekonstruksjoner av klær og ski fra arkeologiske funn.

full_Kurantgard.JPG

Uten mat og drikke...

Uten mat og drikke...

Røros Soroptimistklubb og Os Damekor serverer ferske vafler og varm kjøttsuppe i Kurantgården. Varm drikke er å få kjøpt på Malmplassen utenfor Kurantgården før åpningsseremonien

Handbokbinding

Handbokbinding for unger

Handbokbinding for unger

Handbokbinder Erik Hågensen tilbyr veiledning til barn som vil prøve å lage sitt eget notat-eller tegnehefte

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret 19. – 23. feb. 2019 10.00 – 16.00
Erik_Haagensen.png

Handbokbinder Erik Haagensen

Handbokbinder Erik Haagensen

Erik demonstrerer den gamle kunsten å handbinde bøker i Belgmakerstuggu

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

Per-Willy Færgestad

Akershus Bygningsvernsenter

Akershus Bygningsvernsenter

Den erfarne handverkeren Per-Willy Færgestad fra Akershus Bygningsvernsenter tar med seg verktøy-kista og deltar på Handverksmartnan i Kurantgården. Han har også med seg dreide gjenstander for salg.

Røing av tømmerstokk

Kløving

Kløving

Bygningsvernhandverkere viser kløving av tømmerstokker med bare kiler.

Amund Spangen lager rismatter

Matter av bjørkeris

Matter av bjørkeris

Evigunge og kunnskapsrike Amund Spangen lager tradisjonelle matter av bjørkeris!

Salmaker Roy Hylen

Salmaker Roy Hylen

Salmaker Roy Hylen

Roy Hylen produserer seletøy til hest og hund, og tar imot varer til reparasjon.

Muring av hvelv

3 Historiske bildeserier i Hjulmakerstuggu

3 Historiske bildeserier i Hjulmakerstuggu

• Muring av hvelv og kjellerhvelv i Røros sentrum
• Hyttstuggu i bilder
• Uthusprosjekter 2018

Takkonstruksjon

Fotingsrøst

Fotingsrøst

Tømring av tradisjonelle reiste konstruksjoner har en stor variasjon bakover i tid, og det gjelder særlig på låvebygninger utover 1800-tallet. Årsakene er forskjeller i materialtilgang, størrelse på bygg, naturkrefter og håndverkskultur. Her bygger vi en mindre konstruksjon i fotingsrøst. Denne lages med tradisjonelle treforbindelser, og med håndverktøy som sag og tappjern.

Smiing Mattias Helje

Demonstrasjon av øksesmiing

Demonstrasjon av øksesmiing

Mattias Helje og bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk, NTNU, smir kopi av lokal øks i Hyttsmia.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret 21. feb. 2019 10.00 – 14.00
Kile stokk

Førindustriell material-tilvirking

Førindustriell material-tilvirking

Tre bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU har sin praktiske læringsarena på Bygningsvernsenteret. Studentene vil under Handverksmartna demonstrere førindustriell material-tilvirking som kløving, røing, overflatebearbeiding med pjål mv.

Kirkemodell

Produksjon av veggtiler til kopi av stavkirke

Produksjon av veggtiler til kopi av stavkirke

I år får vi besøk av våre kolleger på Sør-Troms museum som er i gang med å lage stavkirke. Stavkirken bygges som en kopi av Haltdalen stavkirke.
Roald Renmælmo og bachelorstudenter fra NTNU vil vise fremstilling av veggtiler med autentisk verktøy og tilvirkingsmetoder i Kurantgården under årets Handverksmartna.

Lafting

Hjerleid skole- og handverkssenter

Hjerleid skole- og handverkssenter

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skole for håndverk og husflid starta her i 1886. Elever fra Handverksskolen på Dovre har tatt med seg verktøyet og demonstrerer lafting
I løpet av Handverksmartnan skal de lafte opp et hundehus.

Treskjæring

Treskjæring Hjerleid

Treskjæring Hjerleid

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skole for handverk og husflid starta her i 1886.
Elever ved skolen vil under Handverksmartnan presentere treskjæringsteknikker.

Norsk Kulturminnefond og Bygg og Bevar vil informere om bygningsvern og støtteordninger. NTNU og Fagskolen Innlandet informerer om sine utdanningstilbud i tradisjonelt bygghandverk og bygningsvern.

 • NTNU
  1/4
 • Bygg og bevar logo
  2/4
 • Kulturminnefondet logo
  3/4
 • Fagskolen Innlandet
  4/4

Disse handverkerne møter du i Kurantgården:

Disse handverkerne møter du i Kurantgården:

Amund Spangen - Rismatte-maker
Arild Bjarkø - Tradisjonshandverker
Geir Idar Hjelvik - Bygningsvernhandverker
Sjur Åsgård - Bygningsvernhandverker
Staffan Andersson - Bygningsvernhandverker
Osgarden - Skinn og tekstiler. Produkter av gammel norsk spælsau.
Iver Østvang - Østvang Treverksted. Snekker
Roy Hylen - Salmaker
Jutulskinn - Garver og skinnarbeider
Vaabo Vainomaa, -Vainomaa Restaureringsverksted. Snekker
Jostein Utstumo - Bygningsvernhandverker og bachelorstudent.
Roald Renmælmo - Handverker og universitetslektor NTNU.
Mattias Helje - Smed og riksspelman.
Erik Haagensen - Handbokbinder
Per-Willy Færgestad - Handverker fra Akershus Bygningsvernsenter.
Jo Aspås - Bygningsvernhandverker
John Ryen. Bachelorstudent - læringsarena Rørosmuseet Bygningsvernsenteret
Eirik Ulvan. Bachelorstudent - læringsarena Rørosmuseet Bygningsvernsenteret
Sør Troms museum - Bachelorstudenter og handverkere
Handverksskolen på Hjerleid, Dovre - elever og lærere
Jerker Nivfors - Bygningsvernhandverker
Håvar Aabol - Bygningsvernhandverker

Handverkere fra Bygningsvernsenteret:

Handverkere fra Bygningsvernsenteret:

Jon Holm Lillegjelten
Morten Leer
Jørn Solli
Kolbjørn Vegar Os
Olaf Piekarski
Ove Grytbak
Magnus Heltboe
Martin Herrmann
Ronny Syben
Arnfinn Ryen
Bendik Storm Iversen
Sophie Gjesdahl Noach

Foredragsholdere:

Foredragsholdere:

Roald Renmælmo. Handverker og universitetslektor NTNU, Målselv
Mattias Helje. Smed fra Lima
Jostein Utstumo. Bygningsvernhandverker og bachelorstudent, Telneset
Andreas Kirchhefer. Dendroøkolog, Tromsø