Hopp til hovedinnhold

Handverksmartna i Kurantgården

I Kurantgården kan du finne bålplass, matsalg og tradisjonshandverkere i arbeid under hele martnasuka. Vi inviterer til flere foredrag og minikonserter i smia, i tillegg til salg av skinn-, tre-, smed-, og salmakerhandverk alle dager. Kurantgården holder åpent 10-16 tirsdag til lørdag.

Handverksaktiviteter

Slöjdaren Björn Svantesson

Slöjdaren Björn Svantesson

Trehandverkeren Björn Svantesson har tatt turen fra Västergötland til Handverksmartnan. Han driver for tiden med et prosjekt rundt tilvirking av tre-skjeer. Nå tar han med seg emner og sitt enkle verktøy, og vil dele sin spikke-glede med martnas-folket. Han har også med seg skjeer for salg.

Osgarden - Skinn og Tekstiler

Osgarden - Skinn og Tekstiler

Bente Kristiansen og Ingulf Os finner du i Belgmakerstuggu

Snekker Vaabo Vainomaa

Snekker Vaabo Vainomaa

- finner du ved høvelbenken i Raugarasjen torsdag til lørdag

Handverkere i arbeid

Handverkere i arbeid

Handverkere fra Rørosmuseet og uthusprosjektet demonstrerer ulike handverksteknikker; skanting, kløving, handsagskjæring, lafting...

Miniutstilling i Raugarasjen: «Grindsager»

Miniutstilling i Raugarasjen: «Grindsager»

Grindsaga er en gammel type håndsag benyttet av snekkere og tømrere, hvor sagbladet er festet i en treramme og strammes ved hjelp av en spile som tvinner et tau. Grindsaga har vært et viktig verktøy fra utviklingen av snekkeriet på 1600- tallet og frem til snekkerskolenes endelikt på 1960-tallet. Mini-utstillinga gir et historisk blikk på ulike typer grindsager og variasjonen i utforming.

Uten mat og drikke...

Uten mat og drikke...

Røros Soroptimistklubb og Os Damekor serverer ferske vafler og varm kjøttsuppe i Kurantgården. Varm drikke er å få kjøpt på Malmplassen utenfor Kurantgården før åpningsseremonien

Lag din egen racerbil i tre!

Lag din egen racerbil i tre!

I Raugarasjen alle dager i martnan.

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiort-kjerka

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiort-kjerka

Under Handverksmartnan 2017 og 2018 ble det laget en kopi av konstruksjonen til Hiort-kjerka, den rikt utformete laua i Peder Hiorts barokkhageanlegg i Galåen. Målet er at vi i løpet av noen år skal lage en komplett kopi. I år fortsetter vi arbeidet med å kopiere den to-fløya labankdøra. Labankdøra, som også kan benevnes dragspon-dør, har profilert panel i fiske-bensmønster utvendig. Handverkere og studenter vil gjenskape døra på handverksmessig vis med bare manuelt verktøy. Du finner dem i Raugarasjen under Handverksmartnan.

Besøk smeden Mattias Helje!

Besøk smeden Mattias Helje!

Smeden Mattias Helje fra Lima i Sverige flytter også i år inn i Hyttsmia. Mattias fyrer opp essa og viser smiing av ulike gjenstander fra spiker til økser og ljåblad. Han har med seg både verktøy og andre bruksgjenstander for salg

Handbokbinder Erik Haagensen i Belgmakerstuggu

Handbokbinder Erik Haagensen i Belgmakerstuggu

Demonstrasjon av tradisjonell bokproduksjon for hand – både materiell og teknikker. Du kan få se en gammel bokhøvel i aksjon! Erik tilbyr også vurdering av bokreparasjoner og tar imot bestilling på hytte-, gjeste-, dag-, notat-, jakt og fangstbøker – ja, egentlig all “skreddersøm”. Notatbøker i ulike formater også til salgs.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

3 Historiske bildeserier i Hjulmakerstuggu

3 Historiske bildeserier i Hjulmakerstuggu

• Bygningsvernsenterets prosjekter 2019 • Porten på Jernlageret, Nedre Storwartz • Uthusprosjekter 2019

Akershus Bygningsvernsenter

Akershus Bygningsvernsenter

Den erfarne handverkeren Per-Willy Færgestad fra Akershus Bygningsvernsenter tar med seg verktøy-kista og deltar på Handverksmartnan i Kurantgården. Han har også med seg dreide gjenstander for salg.

Kløving

Kløving

Bygningsvernhandverkere viser kløving av tømmerstokker med bare kiler.

Salmaker Roy Hylen

Salmaker Roy Hylen

Roy Hylen produserer seletøy til hest og hund, og tar imot varer til reparasjon.

Smiing av bruks-kniv

Smiing av bruks-kniv

Bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU har sin praktiske læringsarena på Bygningsvernsenteret. Under veiledning av Lima-smeden Mattias Helje vil studentene smi sin egen brukskniv i Hyttsmia. De vil også sy sin egen slire.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret 21. feb. 2019 kl. 10.00 – 14.00

Matter av bjørkeris

Matter av bjørkeris

Evigunge og kunnskapsrike Amund Spangen lager tradisjonelle matter av bjørkeris!

Hjerleid - Handverksskolen på Dovre

Hjerleid - Handverksskolen på Dovre

Elever fra Hjerleid – Handverksskole på Dovre har tatt med seg verktøyet og demonstrerer treskjæring, lafting, kontursaging, smiing og maling under Handverksmartnan. Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skule for handverk og husflid starta her i 1886. Skulen har ei lang historie og ønskjer å bære denne vidare inn i framtida. For at kulturarven og tradisjonane skal leve vidare og vidareutviklast, må nye generasjonar få opplæring i desse. Hjå oss blir handverkstradisjonane halde i hevd. Samtidig er vi bevisste på at handverket må vidareutviklast for å tilpasse seg samtid og framtid.

Treskjæring Hjerleid

Treskjæring Hjerleid

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skole for handverk og husflid starta her i 1886. Elever ved skolen vil under Handverksmartnan presentere treskjæringsteknikker.

Handhøvling

Handhøvling

Kopiering av panelet på Rådhuset i Bergmannsgata fra 1790.

Trehandverkerne Hasse og Anders fra Älvdalen

Trehandverkerne Hasse og Anders fra Älvdalen

Handverkerne Hans Hansson og Anders Fransson har blitt et årlig innslag under Handverksmartnan. De har med seg sløyd-produkter som bakste-utstyr, knaggrekker, treriver, sparker og mye mer. Vi er spente på hva de har med på lasset til årets martna!

Myhresmeden på Handverksmartnan

Myhresmeden på Handverksmartnan

Den erfarne smeden Øystein Myhre tar i år turen fra Sandefjord til martnan. Øystein driver sin egen bedrift der han smir verktøy til restaurering av gamle bygg. Han er i tillegg smedstipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt, og har valgt å fordype seg i stålsatt tradisjonsverktøy for tømrer og snekker med hovedvekt på øksesmiing og navarsmiing. Disse to verktøyene kan sees på som bærebjelker i vår bygningshistorie. Han har også med seg noen varer for salg

Norsk Kulturminnefond og Bygg og Bevar vil informere om bygningsvern og støtteordninger.

NTNU og Fagskolen Innlandet informerer om sine utdanningstilbud i tradisjonelt bygghandverk og bygningsvern.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Disse handverkerne møter du i Kurantgården:

Disse handverkerne møter du i Kurantgården:

Amund Spangen - Rismatte-maker og kulturprismottaker Ove Grytbak - bygningsvernhandverker Jon Holm Lillegjelten - tradisjonsbærer Geir Idar Hjelvik - Bygningsvernhandverker Sjur Åsgård - Bygningsvernhandverker Staffan Andersson - Bygningsvernhandverker Osgarden - Skinn og tekstiler. Produkter av gammel norsk spælsau. Roy Hylen - Salmaker Björn Svantesson - Slöjdare och trähandverkare Vaabo Vainomaa - Vainomaa Restaureringsverksted. Snekker John Ryen jr. - Tømrer og bachelorstudent Eirik Ulvan - Tømrer og bachelorstudent Håvar Aabol - Tømrer og bachelorstudent Roald Renmælmo - Handverker og universitetslektor NTNU Mattias Helje - Smed og riksspelman Øystein Myhre - Smed og håndverksstipendiat Erik Haagensen - Handbokbinder Per-Willy Færgestad - Handverker fra Akershus Bygningsvernsenter. Jo Aspås - Bygningshandverker Handverksskolen på Hjerleid, Dovre - elever og lærere Kristoffer Svarstad Wiig - Bygningshandverker Jan Sødal - Bygningshandverker Jon Brænne - prof. emeritus Nils Martin Krogh - tømrer

Handverkere fra Bygningsvernsenteret:

Handverkere fra Bygningsvernsenteret:

Morten Leer Jørn Solli Kolbjørn Vegar Os Olaf Piekarski Magnus Heltboe Martin Herrmann Ronny Syben Fred Broen Karin Sjögren Ole Bekkos Sophie Gjesdahl Noach Jostein Utstumo

Foredragsholdere:

Foredragsholdere:

Roald Renmælmo. Handverker og universitetslektor NTNU, Målselv Per-Willy Færgestad - Tømrermester og ingeniør, Akerhus bygningsvernsenter Jon Brænne - Professor emeritus, ''Vel Bevart''

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1