<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />
Lappeleir (Foto/Photo)

Stemmer fra sør

- Rørossamisk samfunn og ei ny tid

 (Foto/Photo)

Landsmøtet i Trondheim i 1917

RMUB.299957 (Foto/Photo)

Daniel Mortenson

 (Foto/Photo)

Reindriftslov

RMUB.299665, Rørosmuseets arkiv (Foto/Photo)

Reindrifta under press

 (Foto/Photo)

Vitenskapens makt

Marit og Morten Kant beskjært (Foto/Photo)

Saker

 (Foto/Photo)

Fra nomadisme til fast bosetting

 (Foto/Photo)

Skolespørsmålet

 (Foto/Photo)

Museum og politikk

Skaahpa Rørosmuseen våarhkoste     /     Osteform fra Rørosmuseets samling (Foto/Photo)

Gjenstandene i utstillinga

Vuelege: Daniel Mortenson Tolgen sïjtese juhti 1900, daan biejjien Svahken sïjte Elgåesne. Aarebi lij bovtsigujmie gïehtelamme dovne Sveerjesne jïh Nöörjesne. / Daniel Mortenson flyttet i 1900 til Tolgen distrikt, i dag Svahken sijte i Elgå. Han hadde tidligere drevet med rein både i Sverige og Norge. (Foto/Photo)

Hør tekstene på sørsamisk